Tažení (vlečení) auta

Tažení / vlečení aut - infografika

Vlečení vozidla není běžná věc a někteří řidiči ji nemusí zažít ani jednou za celý život. Pokud ale takováto situace nastane, je dobré být připraven.

Jak to dělat správně

Vlečení auta se může zdát jednoduché, ale jedná se o poměrně složitou věc. Je totiž důležité sladit styl řízení obou řidičů, předem se přesně domluvit na trase a znameních během jízdy, která budou znamenat např. zastav, zpomal. Pozor, držet v ruce telefon není možné ani v tomto nestandardním případě, takže domluva po telefonu bez handsfree možná není. Nejdůležitější je jet co nejvíc plynule a udržovat lano napnuté, aby nedocházelo k cukání a tím možnému poškození lana.

Nejprve zjistíme, jestli je auto, které chceme vléct schopné zatáčet a brzdit. Poté namontujeme přední oko na vlečené auto a spojíme obě auta lanem (podle návodu v balení lana). A pak už jen zbývá popřát „bezpečnou cestu“.

Ani jedno z aut také nemá mít zapnutá varovná světla (všechny blinkry). Nemohli byste pak používat blinkry pro ukazování odbočování.

Pozor - některá vozidla se vzhledem k jejich konstrukci táhnou nemohou vůbec, nebo s určitými omezeními. Např. vozidla s automatickou převodovnkou se mohou táhnout maximální rychlostí 50 km/h a jen na omezenou vzdálenost. Vždy si pročtěte manuál k vašemu vozu.

Tažené vozidlo by mělo mít nastartovaný motor, aby fungovaly posilovače řízení a brzd a současně mazání převodovky apod.

Zakázené kombinace tažení vozidel

Tažení / vlečení vozidla - co se nesmí táhnout

Co říká zákon

Vlečení motorových vozidel je v zákoně č. 361/2000 Sb. definováno:

  • Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km/h
  • Motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy.
  • Motorové vozidlo se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení. Nemá-li vlečené vozidlo účinné brzdy, nesmí jeho okamžitá hmotnost být vyšší než okamžitá hmotnost vlečného vozidla.
  • Při vlečení motorového vozidla musí být délka spojnice taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla větší než 6 m; užije-li se lana, nesmí být vzdálenost mezi vozidly menší než 2,5 m, a užije-li se tyče, nesmí být menší než 1 m. Spojnice musí být zřetelně označena (tyč příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm, lano červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm).
  • Řidiči vlečného a vlečeného vozidla jsou povinni si předem dohodnout způsob dorozumívání během jízdy.
  • Vlečení více než jednoho motorového vozidla nebo motorového vozidla s přívěsem je zakázáno. Smí se však vléci motorové vozidlo s návěsem. Za motorovým vozidlem s přívěsem se nesmí vléci jiné motorové vozidlo. Motocykl bez postranního vozíku a moped se nesmí vléci nebo užít jako vlečné vozidlo.
  • Autobus nebo motorové vozidlo vlečené pomocí zvláštního zařízení se smí vléci jen bez přepravovaných osob.
  • U vlečného vozidla musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla. Vlečené vozidlo musí být zezadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem, například za sklem, na zadním čele korby.
  • Za snížené viditelnosti musí být u vlečeného vozidla rozsvícena obrysová nebo potkávací světla. Při jejich poruše musí být vozidlo osvětleno na straně ke středu vozovky vpředu neoslňujícím bílým světlem a vzadu alespoň jedním červeným světlem; tato světla musí být dobře viditelná a nesmějí být umístěna dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla.
  • Vlečení motorového vozidla na dálnici je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit.
Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení179Průměrné hodnocení4.6
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka