Karoserie

Karoserie automobilu je základním a nejdůležitějším prvkem ochrany posádky. Skládá se ze stovek dílů dle typu vozidla a je funkčně rozdělena na dvě části:

  • Deformační část
    Deformační část karoserie má za úkol pohltit a ztlumit energii nárazu (přední a zadní část auta).
  • Prostor pro posádku
    Prostor pro posádku se naopak deformovat nesmí (kabina).

Aplikace simulace nárazu

Při stisknutém levém tlačítku myši modelem rotujete, stisknutým pravým tlačítkem myši model posouváte. Kolečkem myši můžete model přibližovat a oddalovat.

Kliknutím na tlačítko "ZOBRAZENÍ" (v pravo nahoře) můžete zobrazovat a skrývat jednotlivé "vrstvy", popisky a legendu.

Video složení karoserie vozu ŠKODA Rapid

1. Klíčové části karoserie

Karoserie je důmyslně složena z různých materiálů, aby při nehodě co nejlépe uchránila posádku vozidla.

Interaktivní model klíčových částí

2. Deformační zóny

Deformační zóny karoserie se při nárazu záměrně deformují, čímž pohltí značnou část energie vzniklé nárazem. Kabina, kde sedí posádka, zůstane naopak pevná a zachová tak stálý prostor pro přežití.

Čelní náraz dle metodiky EuroNCAP

Čelní náraz dle metodiky EuroNCAP

Boční náraz dle metodiky EuroNCAP

Boční náraz dle metodiky EuroNCAP

Rozložení sil působících při čelním nárazu

Rozložení sil působících při čelním nárazu

Rozložení sil působících při bočním nárazu

Rozložení sil působících při bočním nárazu

3. Defoelement

Při menších nárazech v rychlosti do cca 15 km/h kinetickou energii absorbují defoelementy, které se snadno demontují a nahradí novými a zbytek karoserie není poškozen, což snižuje servisní náklady.

Stokrát zpomalený záběr deformace defoelementů při nárazu do pevné překážky v rychlosti 15 km/hod.