Autoškola – statistiky testů

Autoškola - online testy

Víte, kde se dělají nejčastější chyby v testech autoškol? Které otázky jsou pro zájemce o řidičské oprávnění nejzáludnější?

Na webu Bezpečné cesty.cz návštěvníci udělali již více než 2 000 000 testů. Díky nim máme podrobnou statistiku, které otázku jsou jednoduché a kde se dělá nejvíce chyb.

Jak je to se správnými odpověďmi na jednotlivé otázky obecně:

 • více jak 95% správných odpovědí: 15 % otázek
 • více jak 85% správných odpovědí: 32 % otázek
 • více jak 75% správných odpovědí: 26 % otázek
 • více jak 50% správných odpovědí: 24 % otázek
 • méně jak 50% správných odpovědí: 3 % otázek

Jednoduché otázky

Většina odpovědí (99 %) je správná u následujících otázek. Správné odpovědi jsou zvýrazněny.

Změně směru jízdy

 

Po předjetí jiného vozidla máte v úmyslu se zařadit před toto vozidlo. Musíte dávat znamení o změně směru jízdy?

 • Ano
 • Ne
Železniční přejezd

 

Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

 • Ano
 • Ne
Obrázek otázky autoškol 06050213

Tato dopravní značka upozorňuje na:

 • Práci na pozemní komunikaci, popřípadě jejích součástech nebo příslušenstvích, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
 • Místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému pohybu hrajících si dětí.
 • Místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k časté nakládce a vykládce vozidel správce pozemní komunikace.

A další jednoduché dopravní značky. Na první pohled se jedná o triviální otázky.

Kde se dělá nejvíce chyb

Statistika ale jistě překvapí většinu z vás u otázek, kde se nejčastěji chybuje. Je to většinou způsobeno tím, že dané téma není tak běžné a používané, nebo formulace v zákoně je hůře pochopitelná nebo dokonce nelogická. U některých je to ale bohužel neznalost základního bezpečného chování na silnici.

Zde je pět otázek, které mají nejhorší procento správných odpovědí. Správné odpovědi jsou zvýrazněny.

 

Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku:

 • Musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. (69 % odpovědí)
 • Musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. (30 % odpovědí)
 • Nemusí dávat znamení o změně směru jízdy a může omezit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. (1 % odpovědí)

 

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou:

 • Opravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky. (40 % odpovědí)
 • Neopravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky. (33 % odpovědí)
 • Opravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky pouze v případě, že držitel nahlásil odcizení, zničení nebo ztrátu svého řidičského průkazu a doposud mu nebyl vydán nový. (27 % odpovědí)

 

Dávat zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla:

 • Je zakázáno. (51 % odpovědí)
 • Je dovoleno pouze mimo obec. (36 % odpovědí)
 • Je dovoleno. (13 % odpovědí)

 

Jaká je častá příčina vzniku nebezpečí pádu motocyklu v zatáčkách?

 • Vodorovné dopravní značení. (39 % odpovědí)
 • Snížená krajnice vozovky. (36 % odpovědí)
 • Zvýšený okraj na vnější straně vozovky. (25 % odpovědí)

Zastavit vozidlo znamená:

 • Přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče. (39 % odpovědí)
 • Uvést vozidlo do klidu pro neprodlené nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob. (31 % odpovědí)
 • Uvést vozidlo do klidu nad dobu povolenou pro zastavení. (29 % odpovědí)

Z uvedených otázek a odpovědí si může každý udělat obrázek, jestli jsou adekvátní pro současné dění na silnicích, anebo jestli by nestálo za to testy autoškol včetně celkového systému přípravy mladých řidičů aktualizovat. Vzhledem k tomu, že mladí řidiči způsobují nejvíce nehod, včetně smrtelných, je to podle našeho názoru nutné.

Vyzkoušejte si, jak byste uspěli v testech autoškol vy… >> TESTY AUTOŠKOL <<

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení183Průměrné hodnocení4.5
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR