Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění

Skupina AM

od 15 let

 • Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. U dvoukolových vozidel je příslušnost omezena zdvihovým objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 ccm a výkonem elektrického motoru do 4 kW, u tříkolových a čtyřkolových vozidel se shodné omezení kubatury vztahuje pouze na zážehové motory a omezení výkonem 4 kW na všechny ostatní typy motorů. U čtyřkolových vozidel je navíc příslušnost ke skupině omezena hmotností vozidla v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg. K řízení vozidel skupiny AM opravňuje kterékoliv řidičské oprávnění s výjimkou oprávnění pro skupinu T.

Skupina A1

od 16 let (možná výjimka pro soutěže)

 • Lehké motocykly s postranním vozíkem i bez něj, o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 ccm.
 • Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW.
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A1 platí i pro čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 ccm.

Skupina A2

od 18 let (možná výjimka pro soutěže)

 • Motocykly s postranním vozíkem i bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Řidičské oprávnění pro skupinu A2 platí i pro vozidla skupiny A1.

Skupina A

od 24 let (21 let jen pro tříkolová vozidla, 20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže)

 • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
 • Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW).
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1.
 • Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Skupina B

od 18 let

 • Motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin A1, A2, A a B1, s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a maximálně osmi místy k sezení mimo řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny (schválený pozměňovací návrh připouští rozšíření na 4,25 tuny).
 • Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1.
 • Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A.

Skupina B1

od 17 let

 • Čtyřkolová motorová vozidla nespadající do skupiny AM, jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.
 • Řidičské oprávnění pro skupinu B1 platí i pro tříkolová vozidla ze skupiny AM.

Skupina B + E

od 18 let

 • Jízdní soupravy z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla těžšího 750 kg, celková hmotnost jízdní soupravy může překročit 3,5 tuny. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.

Skupina C1

od 18 let

 • Motorová vozidla, s výjimkou traktorů, o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny a nepřevyšující 7,5 tuny, s maximálně osmi místy k sezení mimo místa řidiče. K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvšší povolené hmotnosti do 750 kg. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.

Skupina C1 + E

od 18 let

 • Jízdní soupravy o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 12 tun, složené buď z motorového vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg nebo z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 3,5 tuny.
 • Řidičské oprávnění skupiny C1 + E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B + E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C1.

Skupina C

od 21 let (18 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením)

 • Motorová vozidla s výjimkou traktorů o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7,5 tuny a maximálně osmi místy k sezení mimo místa řidiče.
 • K vozidlu může být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti do 750 kg.
 • Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje i k řízení vozidel skupiny C1. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.

Skupina C + E

od 21 let (18 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti)

 • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu C.
 • Řidičské oprávnění skupiny C + E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B + E nebo C1 + E.
 • Řidičské oprávnění skupiny C + E ve spojení s řidičským oprávněním skupiny D platí i pro jízdní soupravy spadající do skupiny D + E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C.

Skupina D1

od 21 let

 • Motorová vozidla o délce nepřesahující osm metrů s více než osmi, ale nejvíce 16 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.

Skupina D1 + E

od 21 let

 • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla spadajícího pod skupinu D1 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu D1.
 • Řidičské oprávnění skupiny D1 + E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B + E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny D1.

Skupina D

od 24 let (21 let s omezením nebo v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti s rozšířeným školením)

 • Motorová vozidla nespadající do skupiny D1 s více než osmi místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 • Řidičské oprávnění skupiny D platí i pro vozidla skupiny D1. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B.
 • Řidičské oprávnění skupiny D je vyžadováno i k řízení trolejbusu, vedle oprávnění k řízení drážního vozidla.

Skupina D + E

od 24 let (23 let v kombinaci s průkazem profesní způsobilosti)

 • Jízdní soupravy složené z motorového vozidla spadajícího pod skupinu D a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu D.
 • Řidičské oprávnění skupiny D + E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B + E nebo D1 + E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny D.

Skupina T

od 17 let

 • Traktory a samojízdné pracovní stroje, a to i s přípojným vozidlem.
Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení217Průměrné hodnocení4.6
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka